Regulamin Transkryptor Kudelski Communications.

Transkryptor jest marką firmy Kudelski Communications Krzysztof Kudelski. NIP PL1181587735, REGON 141250495, zarejestrowana w Polsce, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16/2, Sopot 81-704.

 

1. FIRMA - KLIENT

§1 ZAMÓWIENIE I REALIZACJA

Klient przesyła do firmy Transkryptor plik do wyceny, Transkryptor odpisuje maila z szacowaną wyceną. Klient, po akceptacji, dokonuje płatności, na podstawie faktury proformy, płatność przelewem lub kartą kredytową poprzez infrastrukturę PayPal. Transkryptor potwierdza płatność i przesyła fakturę VAT. Transkryptor wykonuje transkrypcje i przesyła w dokumencie tekstowym klientowi. Faktury oraz transkrypcje są wysyłane drogą mailową. Nagrania i transkrypcje są usuwane, z maksymalnym terminem do jednego miesiąca. W przypadku stałych klientów jest możliwa współpraca na podstawie faktur VAT wystawianych po wykonaniu usługi.

WYCENA

Na stronie Transkryptora można samemu wycenić swoje nagranie, przepisanie tekstu lub tłumaczenie. Służy do tego Kalkulator Transkrypcji oraz Cennik Przepisywanie Tekstów i Tłumaczeń. Należy pamiętać, że wycena jest poglądowa i ostateczna cena powstaje po przesłaniu do Transkrypora pliku. W wyjątkowych sytuacjach Transkryptor może nie przyjąć zamówienia, jeżeli na przykład otrzyma dużą ilość plików do zrealizowania w krótkim czasie.

PŁATNOŚĆ

Do płatności używamy transferów bankowych oraz kart kredytowych za pośrednictwem usługi Pay Pal. Płatność następuje po wycenie przez Transkryptora pliku i akceptacji klienta, przed wykonaniem usługi transkrypcji.

CZAS REALIZACJI I DOSTARCZENIE TRANSKRYPCJI

Standardowy czas realizacji to od dwóch dni do tygodnia. Przyspieszony czas realizacji to jeden dzień do dwóch. Czas wydłużony to od tygodnia w górę. Prosimy pamiętać, że są to terminy poglądowe, i w razie wzmożonych zamówień Transkryptor informuje klienta, że termin jest wydłużony. Transkrypcje i faktury przesyłamy drogą mailową. Firma Transkryptor nie bierze odpowiedzialności za sytuację, w której transkrypcja nie doszła do klienta z powodu sił wyższych, lub zaniedbania klienta, a klient się o nią nie upomniał. Transkrypcje po wykonaniu, razem z oryginalnymi nagraniami są systematycznie kasowane ze wszystkich nośników.

§2 POUFNOŚĆ DANYCH

Po wykonaniu transkrypcji pliki dźwiękowe, oraz tekstowe, są usuwane ze wszystkich nośników, to dotyczy wszystkich komputerów w firmie, oraz maili odbieranych i wysyłanych. Pracownicy Transkryptora podpisują klauzulę poufności, w której zobowiązują się, że pliki będą traktować jako poufne i kasują je po wykonaniu transkrypcji. Dotyczy to także plików wycenianych, a które finalnie nie zostały transkrybowane.

Dane kontaktowe, które Transkryptor otrzymuje od Klientów, takie jak telefon, adres, adres email, imię i nazwisko, służą do kontaktu z Klientem w obrębie danego projektu, a następnie są kasowane. Danych tych Transkryptor nie udostępnia osobom trzecim. Dane fakturowe są przechowywane w księgowości, według ustawy. Firma Transkryptor nie jest powiązana z firmami zewnętrznymi, w sferze wymiany informacji.

Do celów statystycznych używamy plików cookies, Google Analytics, a nasze serwery obsługuje firma kompan.pl, mająca do nich dostęp jedynie w sferze serwisowej. Statystyka zbiera ogólne informacje, takie jak liczba wejść na stronę, rodzaj urządzenia. Pliki przesyłane przez naszą stronę są zabezpieczone połączeniem szyfrowanym SSL.


§ 3 GWARANCJA JAKOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Celem Transkryptora jest by każda transkrypcja wychodząca z firmy była najwyższej jakości. Jeżeli transkrypcja nie spełnia wymogów Klienta Transkryptor niezwłocznie dołoży wszelkich starań by to naprawić, gwarancja jakości obejmuje miesiąc od przesłania transkrypcji Klientowi. Bardzo ważne jest żeby, w przypadku dodatkowych wymogów transkrypcji, Klient dokładnie je ustalił przed wykonaniem usługi, dotyczy to głównie transkrypcji typu Verbatim.

Są przypadki, w których Transkryptor nie bierze odpowiedzialności. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których Klient prześle ten sam plik do transkrypcji po raz drugi, albo pomyłkowo plik, którego nie chciał transkrybować. Nie zwracamy pieniędzy za transkrypcję.

Transkrypcje i faktury przesyłamy drogą mailową. Firma Transkryptor nie bierze odpowiedzialności za sytuację, w której transkrypcja nie doszła do Klienta z powodu sił wyższych, lub zaniedbania klienta, a klient się o nią nie upomniał. Transkrypcje po wykonaniu, razem z oryginalnymi nagraniami są systematycznie kasowane ze wszystkich nośników, z maksymalnym terminem do jednego miesiąca.

FIRMA TRANSKRYPTOR KUDELSKI COMMUNICATIONS ZASTRZEGA, IŻ TRANSKRYPCJI NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO UNIWERSALNEGO, OBIEKTYWNEGO, JEDYNIE PRAWDZIWEGO, STUPROCENTOWEGO ODZWIERCIEDLENIA SYTUACJI, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W NAGRANIU. Celem Transkryptora jest tworzenie jak najlepszych transkrypcji, ale trzeba wziąć pod uwagę czynnik ludzki, niedoskonałość nagrania i inne czynniki, które mogą zaburzać finalny tekst. Naszą dokładność transkrypcji określa się jako 98%+

 

TRANSKRYPCJE STANDARD, TRANSKRYPCJE FIRST DRAFT, TRANSKRYPCJE VERBATIM
Nasz Standardowy Format transkrypcji jest sprawdzony i zedytowany. Ma dokładność  98% i powyżej. Jest edytowany do około 1% dla lepszej przejrzystości tekstu, bez wpływu na merytorykę. Zawiera opisy osób mówiących oraz stemple czasowe średnio co dziesięć minut.

Transkrypcje typu First Draft są wersjami pierwszymi, wychodzącymi bezpośrednio spod ręki osoby transkrybującej, nie są sprawdzone przez korektora, więc mogą zawierać przekręcenia słów, co może mieć wpływ na merytorykę wypowiedzi. Klientom zalecamy własnoręczne sprawdzenie transkrypcji. Dokładność jest na poziomie 97% i powyżej. Transkrypcje typu first draft są tańsze i są przeznaczone dla osób, którym nie zależy na jakości lub sprawdzają samodzielnie otrzymane teksty. Transkrypcja zawiera opisy osób mówiących oraz stemple czasowe średnio co dziesięć minut.

Transkrypcje typu Verbatim są wykonywane po uprzednim ustaleniu wytycznych z klientem. Najczęściej zawierają dodatkowe oznaczenia w postaci pauz, mówienia jednocześnie, oznaczenia emocji.  Dokładność na poziomie 99% do 100%. Transkrypcje verbatim są dodatkowo płatne. Transkrypcja zawiera opisy osób mówiących oraz stemple czasowe średnio co dziesięć minut.

Wszystkie transkrypcje przesyłamy w formatach  Word, PDF. Przykłady transkrypcji znajdują się na naszej stronie Transkryptora w ofercie.

 

§ 4 OBOWIĄZEK RODO

Klient powierza Transkryptorowi, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie
Transkryptor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Transkryptor oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, spełniające wymogi Rozporządzenia i chroniące prawa osób, których dane dotyczą, a których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy niniejszej Regulaminu.

 

2. FIRMA - PRACOWNIK

DLA PRACOWNIKÓW ODNOŚNIE PRZESYŁANIA CV
Prosimy o przemyślaną decyzję zanim zdecydujecie się przesłać CV. Do pracy podchodzimy poważnie i szukamy lojalnych i sumiennych pracowników do dłuższej współpracy. Jeżeli przesyłacie CV z "obowiązku" albo "do szybkiego i łatwego zarobku" to prosimy nie przesyłać. Szukamy odpowiedzialnych pracowników, potrafiących się przyłożyć do pracy, która czasami nie jest łatwa i przyjemna. Nie przyjmujemy pracowników na bezrobotnym, którzy chcą pracować na umowę zlecenie na mamę albo tatę.

Działamy w oparciu o umowę z pracownikiem. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. Najpierw wybieramy CV, następnie umawiamy się na rozmowę telefoniczną, ostatnim etapem jest wykonanie trzech transkrypcji próbnych, po około godzinie każda.

Przeglądamy każde CV, ale nie możemy na każde odpowiedzieć. Jeżeli nie odezwaliśmy się do Państwa w przeciągu miesiąca to znaczy, że nie wybraliśmy kandydatury do etapu drugiego. Państwa CV oraz adres mailowy jest usuwany z systemu.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z naszych usług wiąże się z akceptacją naszego regulaminu, także polecamy zapoznać się jego treścią. Wszelkie spory, albo rzeczy nieujęte w regulaminie, staramy się rozstrzygać w sposób polubowny. Finalnie podlegamy kodeksowi cywilnemu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zastrzegamy sobie prawo do nie transkrybowania nagrania, jeśli jego zbyt niska jakość uniemożliwia zrozumienie lub jeśli zawarte w nim treści są szkodliwe społecznie. Zastrzegamy sobie też prawo to nie obsłużenia zamówienia bez podania przyczyn.

Firma Transkryptor Kudelski Communications, Krzysztof Kudelski, ostatnia aktualizacja Regulaminu 01.09.2020. Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące powyższego regulaminu prosimy o kontakt pod adresem transkryptor@transkryptor.pl

Why we are the best?

EXCEPTIONAL QUALITY

We stand for quality. Every document is edited and checked by the human.

Data security

Your files are safe, we don’t share client’s information with anyone. All files are deleted after being transcribed.

Best prices

Best price for best quality is our motto. Our prices are suitable to your needs.

Our clients